Tillsammansskapet tar sammanhållning och demokrati in i valdebatten

Vad är Tillsammanskapets roll i valet 2018? Varför ska vi, som inte är ett parti, lägga oss i valet? Svaret är enkelt: därför att politik påverkar oss. Vi ser idag en politik, från höger till vänster, som leder ett allt mer uppdelat och ojämlikt samhälle där en liten elit blir allt starkare. Vi vet att klyftorna djupnar dramatiskt mellan de som blir allt förmögnare och de som ser sina inkomster sjunka, mellan de som jobbar och de som är arbetslösa, sjuka eller pensionärer; mellan stad och land, innerstad och orter. Samtidigt som en liten elit i samhället blir allt rikare och får mer makt blir möjligheten att påverka för andra allt mindre. Makten flyttar allt längre bort.

Utsatta grupper ställs samtidigt mot varandra. Pensionärer ställs mot nyanlända, rätten till LSS mot högre pensioner för kvinnor. Kampen för bättre löner ställs mot flyktingars rätt att komma till Sverige. Boende i de så kallade förorterna görs i politikers tal till det stora samhällsproblemet. Splittringspolitiken leder till att rasism och fascism frodas.

Att få vara med i samhället är långt ifrån givet. Många väntar på besked om de ska få stanna i landet. Mödrar, fäder, partners och barn som flytt hit har svårt att stå ut i en evig väntan på att få återförenas med sina nära och kära. Andra blir av med möjligheter att delta i arbets- och samhällsliv när assistans dras in, eller när de bli sexuellt trakasserade på jobbet, i föreningen, eller på gatan. Många av oss kallas inte på anställningsintervju på grund av vårt efternamn, för att vi bär hijab, för färgen på vår hud, vår ålder, för att vi använder rullstol eller för att vi inte passar in i trånga könskategorier. Allt fler har inte råd att gå till tandläkaren.

Tillsammansskapet är ett alternativ till splittringspolitiken. Vi vill ena sociala kamper.

Vi ska ena sociala kamper och skapa nya politiska mål men vi måste också arbeta där vi är och i vår egen organisering. Det är i det lokala, där vi verkar tillsammans, som vi fördjupar demokratin.

När olika grupper i samhället ställs mot varandra, är det viktigare än någonsin att alliera sig och peka ut andra vägar och möjligheter. Genom lokal organisering och genom att ena sociala kamper och kamper för rätten att få vara den en är, lär vi om olika former av ojämlikheter och nya visioner om ett annat slags samhälle kan formas.

Vi har gjort det förut. I Tierp organiserade sig Tillsammansgruppen för att rädda nattakuten. Och de vann. I Lund, Smedjebacken och Knivsta organiserade sig Tillsammansgrupperna för att ensamkommande ungdomar ska få bo kvar i kommunen när de fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven. Och de vann. På ett 30-tal olika platser runt om i landet skapar vi mötesplatser där vi hjälper varandra i vardagen.

När vi håller ihop kan vi förändra det här samhället.

I valrörelsen har Tillsammansskapet en viktig roll att spela. Vi ska kämpa mot splittringspolitiken. Politik är något för alla. Tillsammans kan vi arbeta för en fördjupad demokrati lokalt där vi bor och tillsammans åstadkomma en nationell rörelse. Det behövs en kedja av radikal solidarisk politik för ett jämlikare och bättre Sverige.

I Tillsammansskapet är det våra olika medlemsgrupper som själva bestämmer vilka frågor de driver lokalt. Det är de som bäst vet vad som är viktigt i den lokala orten. Vi kallar det för lokalsamhällesorganisering.

Vid vissa dagar har vi gemensamma nationella teman för att visa på kraften när flera grupper gör något samtidigt. Den 27 maj har vi manifestationer runt om i landet som vi kallar för Tillsammans mot ojämlikhet och splittringspolitik. 1000 bra idéer för ett bättre lokalsamhälle. Den 9 juni sluter vi upp i Ung i Sveriges nationella segertåg. Den 1-8 juli är det Tillsammansvecka som i år har ett fokus på valarbete och de sista veckorna innan valet har vi valspurt.

Från Luleå i norr till Lund i Söder skapar vi tillsammans ett alternativ till splittringspolitiken.

Lämna en kommentar