Community Organizing (Lokalsamhällesorganisering)

Tillsammansskapet erbjuder kurser och workshops i metoder för lokalsamhällesorganisering. Vi arbetar med relationsbyggande, möteplatser och hur det stegvis går till att skapa sammanhållning och förändring. Vi pratar utifrån vilka vi är som är på workshoppen/kursen som utgår från gemensamma diskussioner.

Våra föreläsare har varit aktivister i över 20 år och har erfarenheter från allt från politiska rörelser, folkbildning, rättighetsaktivism, asylrättsrörelsen, civil olydnad samt barn och ungas fritid.

En vanlig workshop/kurs är mellan 3-6 timmar och kan ges på svenska eller engelska.

För mer information kontakta info@tillsammansskapet.se