Sammanhållningens Hus

”Det fria Sverige försöker låta harmlösa men i själva verket är de en samlingspunkt för rasister, konspirationsteoretiker och rena nazister” säger Mikael M Karlsson, förbundsordförande i Tillsammansskapet. Han fortsätter ”vi låter inte en sån sak stå oemotsagd! Därför vill vi skapa ett nationellt antirasistiskt center i Töreboda!”

Tillsammansskapet tar nu initiativet till att bygga Sammanhållningens hus i Töreboda. Det skall vara ett hus för att mötas och utvecklas. Sammanhållningens Hus skall vara politiskt och religiöst obundet och öppet för alla i Töreboda.

Tillsammansskapet har sedan flera år en lokal grupp i Töreboda och dess representant Hossein Mostafa säger:

”Vi har börjat prata med andra föreningar i Töreboda om de vill vara med. Vi vill inte vara som Det Fria Sverige. Vi vill göra det här för Töreboda och vi vill självklart ha med andra grupper.”

De som bor i Töreboda älskar sin stad men det är ingen hemlighet att det delvis är ett sargat lokalsamhälle.
”När vi varit ute på stan och pratat med folk så är det många som saknar något att göra. Det finns nästan inga butiker kvar och kollektivtrafiken går rätt sällan. Det finns inte så många jobb men det finns många tomma bostäder och industrilokaler” säger Hossein.

”Vi vet att rasismen växer i det tomrum som uppstår när samhället drar sig tillbaka. Om inte vi antirasister fyller det tomrummet kommer det fyllas av rasister. Att bygga ett Sammanhållningens hus handlar därför inte bara om att reagera mot högerextrem organisering. Det handlar också om att agera. Att gå före och skapa något eget” avslutar Mikael.

Finansieringen av Sammanhållningens Hus skall finansieras genom insamling. Förbundet Tillsammansskapet lanserar därför en nationell insamlingskampanj. Omkring 1 miljon kronor behöver samlas in. Vi hade vid mars månads utgång samlat in över 32 000 kronor. Bidrag ges lättast via Tillsammansskapets Facebook-sida. Tillsammansskapet bjuder också in andra organisationer till att samarbeta i skapandet av Sammanhållningens hus.

Uppnås inte målet på 1 miljon kronor kommer de insamlade medlen gå till att utbilda antirasistiska aktivister i lokalsamhällesorganisering.

Bidra till insamlingen

Swish_Logo_Primary_RGB

Swisha till: 123 526 63 09
skriv Sammanhållningens Hus

Alla intäkter från låten går oavkortat till insamlingen till Sammanhållningens Hus. Lyssna och dela gärna.