Varför måste vi i Tillsammansskapet arbeta mot religiös förföljelse?

Den 11 juli är det minnesdagen av folkmordet i Srebrenica. Över 8000 unga män och pojkar mördades systematiskt i den bosniska staden Srebrenica år 1995, för att de var muslimer.

Etnisk rensning och folkmord sker inte över en natt, det är noggrant planerat och utfört. För att något så ondskefullt ska tillåtas hända krävs att medmänniskor ställs emot varandra, och det var precis vad som hände i krigets Bosnien. Nationalismens splittring letade sig in mellan grannar, vänner och familjer och människor som levt hela sina liv sida vid sida vändes nu mot varandra.

Nationalism, rasism och religionsförföljelse är inte förenligt med ett samhälle där vi alla kan leva på lila villkor. Genom historien har människor förföljts, hotats och till och med dödats på grund av sin religiösa tillhörighet. Och det pågår fortfarande.

I detta nu förs hårda nationalistiska kampanjer mot judar och muslimer i våra lokalsamhällen, i såväl Sverige som runt om i världen. I Bromölla inrättas böneförbud i kommunal verksamhet. I Staffanstorp har ett beslut tagits om att flickor inte får bära slöja i skolan. På flera ställen utsätts synagogor och moskéer för attacker. Människor som bär kippa eller hijab hotas och trakasseras på gator och torg. Muslimer hindras att ha möten och förtala. Islamofobi och antisemitism är ett sätt att förskjuta många av oss. Några av oss ska inte få vara med i samhällsgemenskapen. Några av oss beskrivs som hot. Islamofobi och antisemitism bygger bland annat på nationalistiska idéer om att en nation måste vara homogen – det ska vara en religion, ett ”folk”.

Denna nationalism leder till förskjutningar och till att det blir omöjligt för människor från vissa grupper att leva i trygghet. Vi vet att detta kan leda till försök att förinta grupper av människor. Religiöst förtryck som orkestrerats av politiska ledare har tidigare lett till förintelse. Det hände i Europa på 1940-talet. Det hände i Screbrenica på 1990-talet. Det händer i Kina idag. Och i våra lokalsamhällen erfar vi igen en allt starkare förföljelse muslimer och judar. Nu måste vi kroka arm. Gå samman. Vi behöver samverka andra nätverk och organisationer som vill vara med i kampen mot religiöst förtryck. Vi kan skaffa kunskap, bjuda in föreläsare, ordna workshops.

Tillsammansskapet består av människor med många olika religioner och vi visar genom vår existens att ett annat samhälle är möjligt. Tillsammans visar vi att ett samhälle som är föränderligt och öppet som bygger på jämlikhet och demokrati är möjligt. Tillsammans gör vi skillnad!

Elise Abrahamsson

Lena Martinsson

Helena Taubner

En del av Tillsammansskapets arbetsgrupp mot religionsförföljelse

Lämna en kommentar