”Nya berättelser från politiskt försummade områden”

Jag blev inbjuden att tala i egenskap av förbundsordförande för Förbundet Tillsammansskapet på konferens ”Nya berättelser från politiskt försummade områden”, vi var i folkets hus i Hammarkullen i lördags. Arrangerat av SOL-nätverket,(SOL står för Stad och Land/Solidaritet, Organisering Lokalsamhällen).

Klippet är från panelsamtalet efteråt, här pratar jag om vikten av organisering nerifrån.

Talet som inte är inspelat, kommer nedan:

Tillsammansskapet bildades från början av Expo, en stiftelse som bevakar högerextremism, som ett svar på en fråga som blev allt vanligare, “vad kan jag göra?”, frågan om vad man som individ kunde göra för att påverka den splittring som höll på att växa sig större.

Tillsammansskapet har hämtat inspiration från Storbritannien och kikat på “Hope not hate” och ”Citizen UK”, namnet kommer från engelskans “togetherness”, varför tillsammansskap undrar ni? Vi jobbar med” community organazing”, dvs ”lokalsamhällesorganisering” på svenska.

Problemet som vi ser är att den politik som idag förs vill splittra oss som medmänniskor, det är då vår roll att motverka denna splittring. Vi får ofta höra från högern om vikten av trygghet, men trygghet för vem undrar vi? Vi vill arbeta för tryggheten för alla i vårt lokalsamhälle. Det är en konkret handling. Vi ser också den dystra framtidsutsikt alla andra ser, vi är inte naiva inför det faktum att landet blir mer otryggt för många. Vi tror att utmaningen i det, är att rikta blicken bort från de problemformuleringar och narrativ som högern och andra vill få oss att tro på, skapa frizoner som är en liten viskning om ett framtida samhälle som vi vill se. Vi vill göra en omställning, i våra byar och kvarter och för det krävs det gräsrotsorganisering och lokalsamhällesorganisering.

Ett Exempel på detta är när jag först gick med i Tillsammansskapet 2014 och vi i Borås arbetade i en politiskt försummad stadsdel. I en helt annan del av staden, ett villaområde en liten bit utanför staden, så hade nattbussarna slutat gå, det politiskt försummade området gick då in solidariskt. De ställde upp för att öka tryggheten i en annan del av staden, människor möttes över stadsdelsgränser och kämpade ihop. Genom att gå samman för gemensamma politiska intressen kunde man också bli starkare tillsammans, detta utan att för den delen prata så mycket politik. Men kärnan var att vi gemensamt ökade tryggheten för varandra. I handling.

Men vi måste också se hur det stora går ihop med det lilla. Vi tänker globalt men agerar lokalt. Vi har lokala grupper som skrivit motioner gällande folkmordet i Gaza, vi har i Göteborg samverkat med Enhetsfront för Palestina. Vi arbetar lokalt med olika organisationer inom olika rörelser för att bilda kedja mellan kamper.

År 1966 formulerade rättighetsrörelsen de Svarta Pantrarna i USA ett “Ten-Point Program” där de tydligt kopplar ihop kamp mot rasism med kamp mot fattigdom, krig och en bristfällig eller helt obefintlig välfärd. I dag, när vi har en regering som attackerar både mänskliga rättigheter och grunden för allt mänskligt liv på planeten, behöver vi lära av historien. Vi behöver en bred kamp för social rättvisa och hållbarhet.

I den svenska folkrörelsetraditionen finns redan exempel på rörelser som bildat kedja mellan kamper. Upprinnelsen till den svenska arbetarrörelsen var att arbetare lovade varandra att aldrig tillåta att yrkesgrupper ställs emot varandra. Men idag sträcker sig kampen långt längre än till arbetsplatserna. Ökande fattigdom och urholkad välfärd går hand i hand med försämrad asylrätt och attacker mot planetens överlevnad. Därför tog Förbundet Tillsammansskapet år 2017 initiativ till ett Socialt Löfte som handlar om att sociala rörelser vägrar att ställas mot varandra.

Vi lever i Tidöavtalets skugga. Rasismen växer och flyktingar dör längs Europas gränser. Välfärden fortsätter urholkas och stora delar av landet lämnas efter. Samtidigt attackerar Sverigedemokraterna grundläggande mänskliga rättigheter och deras regering driver den sämsta klimatpolitik Sverige någonsin haft. I en sådan tid måste vi bilda kedja mellan våra kamper. Asylrättsrörelsen, fredsrörelsen, klimat- och miljörörelsen, fackliga rörelsen, orten- och landsbygdsrörelsen – Ja kort sagt: alla som drömmer om en bättre värld – Vi behöver visa på riktiga alternativ! Vi behöver ta fram det Sociala Löftets Tiopunktsprogram!

Sammanhållning är vårt enda alternativ!

Tack till Emelie Ribeiro och Lars Igeland, Bahman Pourjanaki, alla medverkande och publiken.

Tack till Mohammed Ryback för videon.

Lämna en kommentar