Välkommen till Tillsammansskapet


Förbundet Tillsammansskapet arbetar för en jämlik och rättvis värld där alla människor kan leva på lika villkor.

Det sociala löftet

Vi tar ställning för frihet och jämlikhet.

Vi accepterar inte att någon annan människas eller grupps frihet ska tas ifrån dem i förmån för en annans.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfte så kommer ingen kunna ställa våra kamper mot varandra och vi kommer tillsammans förändra samhället.

Genom lokal organisering har vi kommit fram till att vi har mer gemensamt än som skiljer oss åt. Vi får en märkbart bättre vardag genom att engagera oss i lokalsamhället och i varandra, dela vardagen i gemenskap och arbeta för förbättringar på orten. Därför har vi tagit fram detta sociala löfte för att bjuda in fler till att bygga ett starkare samhälle med oss, det är vad vi tror är den mest effektiva metoden mot den högerextrema samhällsutvecklingen och för jämlikhet. Skriv under du också!

Det är tid för ett vi!

Förbundet Tillsammansskapet verkar för en rättvis och jämlik värld, där människor lever tillsammans i frihet och på lika villkor. Det gör vi genom organisering. Organisering är att människor, demokratiskt, bygger jämlika relationer, och på så vis tillsammans stöttar varandra i vardagen, samt formulerar politiska krav och lösningar.

Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället. Förbundet Tillsammansskapets syfte är att stödja medlemsgruppernas organisering, och sprida organisering till lokalsamhällen där rörelsen ännu inte är etablerad. Förbundet Tillsammansskapet är religiöst och partipolitiskt obundet.

vi består av människor som gått samman i sina lokalsamhällen från Burlöv i söder till Luleå i norr. Besök gärna får sida på Facebook för dagliga uppdateringar.