Tillsammans-oga

Tillsammans för lika villkor!

Förbundet Tillsammansskapet samlar lokala rörelser som genom organisering arbetar för rättvisa och sammanhållning. Från att ha varit en aktivistplattform blev vi den 30 november ett förbund. Tillsammansgrupper finns på över 30 platser i Sverige. I januari kommer denna hemsida byggas ut med mer information om hur vi jobbar och vad Du kan göra för att ta fajten för ett samhälle där vi kan leva tillsammans på lika villkor. Tills dess besök gärna vår Facebooksida för dagliga uppdateringar!