Tillsammans-oga

Tillsammans förenar vi lokalsamhällen

Tillsammansskapet är plattformen för lokal organisering för sammanhållning. Rasism, splittring och fördomar bekämpar vi bäst genom att kämpa tillsammans där vi bor för trygghet och gemenskap. Grupperna i Tillsammansskapet är självständiga och partipolitiskt oberoende lokala rörelser bestående av människor som brinner för sin stad, by, förort, stadsdel eller sitt lokalsamhälle. Genom Tillsammansskapet utbyter vi erfarenheter och lär oss hur vi på bästa sätt skapar sammanhållning där vi bor.

Tillsammansskapet startades av Stiftelsen Expo och antirasistiska gräsrötter våren 2014. Inspirerade av gräsrotsrörelser och kampanjer i Storbritannien och USA vill vi sprida organiseringsmetoder som visat sig lyckosamma för att skapa sammanhållning och motverka rasism. Grundtanken är att sammanhållning skapar vi bäst där vi bor och att rasism och splittring är motverkas bäst genom levande lokalsamhällen där vi ställer upp och kämpar för varandra.

Grupperna som är anslutna till Tillsammansskapet är självfinansierade men genom att vara ansluten till plattformen får ledare och aktivister utbildningar, handledning och inspiration kostnadsfritt. En grupp som är ansluten till Tillsammansskapet praktiserar icke-våldsprincipen, arbetar långsiktigt lokalt och fokuserar på organisering. Genom plattformen utbyter också grupperna erfarenheter och organiserar även regionala kampanjer och dylikt.

Låter det här som något för dig? Drömmer du också om ett samhälle där vi lever tillsammans på lika villkor? Är du också trött på rasismen och splittringen i samhället? Då är Tillsammansskapet något för dig! Tveka inte att höra dig till oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans bygger ett Sverige där alla får plats men inte rasismen! Sammanhållning segrar!