Det är tid för ett vi
Tillsammans-oga
Tillsammans-megafon
Tillsammans-flagga
Tillsammans-hjarta
DSC06671

Det är tid för ett vi!

Förbundet Tillsammansskapet verkar för en rättvis och jämlik värld, där människor lever tillsammans i frihet och på lika villkor. Det gör vi genom organisering. Organisering är att människor, demokratiskt, bygger jämlika relationer, och på så vis tillsammans stöttar varandra i vardagen, samt formulerar politiska krav och lösningar.

Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället. Förbundet Tillsammansskapets syfte är att stödja medlemsgruppernas organisering, och sprida organisering till lokalsamhällen där rörelsen ännu inte är etablerad. Förbundet Tillsammansskapet är religiöst och partipolitiskt obundet.

Vi består av vanligt folk i lokalsamhällen från Burlöv i söder till Luleå i norr. Besök gärna får sida på Facebook för dagliga uppdateringar.