Skolan år 2025

Under temat Agenda 2025 bjuder vi in olika aktivister och sociala rörelser att tala om politiska visioner bortom coronapandemin. Ann Edlund som sedan 2019 engagerat sig mot nedskärningar skriver om kampen för en inkluderande skola.  

Utifrån de erfarenheter jag fått som skolförälder är det mest prioriterade inför 2025 att skapa en skola där kompetenta rektorer, pedagoger och elevhälsovårdspersonal vill och orkar jobba. Prioriteringen bygger på en övertygelse om att kompetent skolpersonal är grundläggande för att alla barn ska kunna inkluderas och få chans till en stabil utbildningsgrund. 

Jag vet inte exakt vad skolpersonal behöver för att trivas på sitt jobb, men jag är övertygad att balans mellan resurser och krav är en grundläggande faktor. Den faktorn kräver vettiga politiska beslut för att kunna uppfyllas. 

För att försöka bidra till en bra skola kommer jag att kämpa för att vi 2025 har en politisk agenda som prioriterar långsiktighet och sociala investeringar. Det låter rätt lätt när jag skriver det, men i praktiken har just långsiktiga och förebyggande investeringar visat sig vara obegripligt svåra att få till. Ensam klarar jag inte kampen men tillsammans kan vi försöka växeldra oss igenom det.

Ann Edlund 

Aktiv i kampen mot nedskärningar i Lunds skolor 

Lämna en kommentar