Med Agenda 2025 skapar vi hopp om ett annat samhälle

Partierna kommer inte göra jobbet åt oss. Tillsammansskapet bjuder in gräsrotsrörelser och aktivister att tillsammans skapa en agenda 2025 – visioner för en fördjupad, radikal demokrati.

Här skriver Ulrica Andrea, Jonathan Jansson Åkerberg och Mikael Mery Karlsson en inbjudan till alla som vill ha ett samhälle präglat av jämlikhet och hållbarhet.

Under veckorna som kommer fortsätter vi debatten här på vår blogg. Vi kommer publicera texter om visioner bortom corona, nyliberalism och nyfascism. Kom med i samtalet om agenda 2025!

Lämna en kommentar