Medborgarrevision – Intervju med aktivisten Marie Hjalmarsson

Tillsammans för Kungsbacka har bjudit in lokalpolitiker till en dialog. Den 21 maj kom vänstern, miljöpartiet och socialdemokraterna. Den 4 juni hade allianspartierna plus partiet Kungsbackaborna bjudits in. Tillsammansaktivisten Marie Hjalmarsson kallar eventet för Medborgarrevision, och här förklarar hon varför.

Du gillar ordet ”medborgare” varför är det ett så bra ord?
Jo men det handlar ju om att vara med, att vi gör samhället tillsammans. Tillsammans är ju inte partipolitiskt men vi vill ju vara en politisk grupp som kan samlas för att just påverka bortom partierna. Och det lokala tror jag är viktigt också för att det engagerar egentligen de flesta, hemma där en bor, de egna förskolorna, ja och att snöskottningen fungerar till exempel. Det är ju de lokala politiska frågor som berör oss i vår vardag och som egentligen styr hur samhället blir. Det lokala är viktigt.

Du säger att du är orolig för att det är så få som engagerar sig politiskt. Varför är det viktigt att engagera sig?
Ja, det har ju med demokrati att göra. Vi måste påverka också mellan valen. Jag undrar mycket över vad som ska få folk att bli riktigt engagerade. Vad för slags fråga skulle det kunna vara? Samtidigt vet jag att nästan alla har åsikter om lokalpolitiken.

Du kallar det här mötet med politikerna för medborgarrevision, vad betyder det?
Ja, 2014 lovade politikerna en massa. Nu kollar vi upp vad de egentligen har gjort av vad de lovat. Vi har sökt på nätet efter vad de sa att de skulle göra 2014. Ibland har det faktiskt inte stått så mycket i deras handlingsprogram.

Hur kom du på det här med medborgarrevision?
Ja det var på en workshop vi hade här i Tillsammans för Kungsbacka. Vi satt i grupper och människor hade olika idéer och vi diskuterade vad vi skulle kunna hitta på och då kom jag på den här idén. Det är viktigt att få träffa och diskutera med andra personer som kommer med nya idéer och åsikter. Då kommer nya tankar. Det är spännande. Det kanske är ett bra sätt att jobba vidare på, kanske via regionträffar?

Hur gjorde ni sen?
Ja vi ordnade workshops! Vi satte oss i olika grupper och diskuterade vad som skulle vara för bra ämnen att ta upp. Vi skrev upp det på post it lappar och efter ett tag kom vi fram till tre teman som vi ville ta upp med politikerna. Det första handlar om att det finns så få bostäder, sedan var det infrastruktur, det här med att det går så få bussar i glesbygden i Kungsbacka. Jag har egen erfarenhet av att bo där det inte går några bussar och många av de nyanlända har fått känna av det också. Det tredje temat handlade om ungdomarnas fritidssituation. Alla vill inte idrotta. Man kanske bara vill ha någonstans att vara.

Du understryker att de ska vara gemensamma frågor, de ska engagera alla. Vad menar du med det? Varför är det så viktigt?
Jo det är jätteviktigt! Det finns så många gemensamma frågor som vi måste hjälpas åt med. Att det finns så få bostäder, att ungdomarna inte har någonstans att ta vägen, att det inte finns några bussar är allmängiltiga frågor. Det är inget ”vi” och ”dom”. Här måste vi alla engagera oss.

Det är en liten speciell form. Ni har inte låtit de olika partierna mötas i en duell utan bjudit in allianspartierna och partiet Kungsbackaborna till ett tillfälle och de rödgröna till ett annat. Hur tänkte ni då?
Jo tanken var att de skulle prata med oss. Skulle de träffas i en duell så skulle de vara vända mot varandra, inte mot oss. Vi skulle bara bli sittande och lyssna. Politikerna behöver möta och samtala med medborgarna mer.

Vad skulle du vilja säga till andra som funderar på att göra något liknande? Det kan ju kännas lite jobbigt att ta kontakt med politiker och så.
En första punkt, får du en idé se till att få med dig fler. Var inte ensam om detta. Jag fick idén när vi satt tillsammans och diskuterade vad vi skulle hitta på. Får någon annan en idé så är det samtidigt viktigt att stötta den. Jag och Leena Almsenius har förberett workshopparna och formulerat inbjudningarna till politikerna tillsammans. Sen när vi har haft workshops har vi alla som deltog kommit på frågor att ställa i gruppen. Det är ett kollektivt arbete.
En annan sak är att man inte ska ha för många frågor som ska ställas till politikerna. Tre teman har varit mer än nog.

Men det kan ju kännas lite osäkert att skriva till politiker, eller?
Kom ihåg, de är vanliga människor, som vem som helst.

Intervjuad av Lena Martinsson

Lämna en kommentar