Hilda kräver Tillsammanshållbarhet

Hilda Gustavsson är 19 år, bor i Eksjö och studerar på Komvux. Hon har, liksom många andra, följt Greta Thunbergs skolstrejk som skapade stora rubriker världen över.

Hilda blev inspirerad och kände att hon också ville engagera sig mer aktivt för miljön. Närmsta strejk som hölls var i Jönköping men då tänkte hon att varför skulle man inte kunna ha en i Eksjö? Det måste ju finnas folk här som också vill delta utan att behöva åka till Jönköping.

Så Hilda började tillsammans med några vänner; Alex, Klara och Jasmin, sprida sin kampanj #fridaysforfuture, där man uppmanar till strejk utanför stadshuset första fredagen varje månad.

Under första tillfället i februari låg snön tjock men det hindrade inte ca 25 personer att strejka från jobb och skola för att uppmärksamma klimathoten.

Andra tillfället, fredagen den 1/3, var det ca 10 personer som deltog under den första timmen. Det kom och gick en stadig skara människor som bytte av varandra under de fyra timmarna som strejken pågick.

På frågan om det uppkommit någon kritik kring strejkandet svarar Hilda att det mest är föräldrar som inte uppskattar att man skolkar från skolan och för att man uppmuntrar andra till skolk.

Hilda känner själv att det kan bli en konflikt i att vilja göra ett bra och konstruktivt ställningstagande samtidigt som det kan komma att påverka skolgången.

Hon menar att det kan vara ett bekymmer för de elever som kanske inte har det så lätt i skolan och behöver sina undervisningstillfällen och närvarotimmar. De eleverna har inte samma möjlighet att delta som andra som kanske har högre betyg och liten frånvaro. Där känner hon att det kan vara ett dilemma för elever som kanske har mer att offra om de väljer att ta ställning för miljön.

Kanske skulle man kunna involvera skolan och lärarna i strejken? Det kan ju bli en pedagogisk vinning i det, löd min följdfråga.

Hilda och ytterligare några av ungdomarna som var där började fundera på hur man kunde gå tillväga och vilka lärare man skulle börja fråga. Det kommer nog bli svårt och mycket arbete, sa de, men visst vore det grymt om de lyckades?

Vidare berättade Hilda att det största målet med den här strejken var att få politikernas uppmärksamhet, då hon upplevde att det annars inte är lätt att bli lyssnad på som ungdom.

I samma veva som vi pratade om detta dök en av Moderaternas lokalpolitiker upp och delade med sig av åsikten att han inte alls var förtjust i skolstrejken. Ni måste vara i skolan för att lära er saker, sa han.

Varför ska vi lägga vår tid på skolan om vi kanske inte ens har en framtid? Svarade ungdomarna i ren Greta-anda. Moderaten viftade bort det.

Det uppstod en vidare diskussion och från det jag hörde kan jag väl tycka att Hilda och ungdomarnas strejk fyllde sitt syfte. De fick uppmärksamhet från en lokalpolitiker och fick till ett samtal kring miljön.1-0 till skolstrejken.

Ytterligare ett syfte med strejken är att visa att det finns människor i kommunen som är miljömedvetna och villiga att kämpa för den. Hilda poängterar också att även om det är hon som är kontaktperson för strejken vill hon att det ska ses som att det är ett gemensamt initiativ av Eksjös invånare.

Då några av ungdomarna som engagerar sig i strejken även är aktivister i Tillsammans Eksjö så stöttar självklart föreningen initiativet och bjöd i torsdags (dagen innan strejken) in till skyltverkstad. Skyltarna kommer vi använda första fredagen i varje månad ända fram till juni då sommarlovet börjar.

Avslutningsvis berättar Alex och Hilda att de är på gång att skriva ett medborgarförslag där de vill lyfta miljöfrågorna till nästa nivå inom kommunpolitiken.

Vi hoppas att strejken växer och att fler och tyngre samhällsaktörer hakar på och stöttar upp när våra ungdomar riskerar sin skolgång för en (bättre) framtid.

Text: Ulrica Andrae, ordförande Tillsammans Eksjö

Lämna en kommentar