Vi vägrar lyda!

Kamal El Salim, vice ordförande för Förbundet Tillsammansskapet, talade den 17 september 2023 på demonstrationen ”Stoppa angiveriförslaget!” Omkring 2500 personer samlade på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Här återges talet i sin helhet:

”Jag och mina föräldrar kom till Sverige 1990, min mamma var bara 22 år gammal, med mig i famnen.

Vi bodde på Margaretahemmet i Bohuslän. Vi lärde här känna familjen Dejke. Familjen Dejke ställde upp för oss i en svår tid i våra liv. Detta har jag burit med mig genom hela mitt. Mina föräldrar har aldrig glömt deras namn.

Något av det svenskaste jag vet är att ställa upp för andra människor. Jag kan aldrig föreställa mig att familjen Dejke skulle angett oss.

Vi står här idag för att visa att Sverige ALDRIG blir ett angiveriland!

Angiverier hör hemma i totalitära stater. Inte i demokratier!

Denna lag är en skymf mot våra medmänniskor, en svekfull handling som sätter ignorans och hat framför solidariteten.

Jag vägrar lyda!

Rädslan för att bli angiven, ska inte hindra någon från att söka vård som kan vara livsnödvändig.

Jag vägrar lyda!

Vi måste visa vårt motstånd mot denna orättvisa lag som vi vet kommer befästa skuggsamhället.

Utanförskapet ska alltså bekämpas genom att höja ribban för att få vara med innanför.

Jag vägrar lyda!

Vi måste mobilisera våra krafter och bilda en front mot de krafter som vill splittra oss. Vi måste ställa oss upp och säga

”nej” till angiverilagen,

”nej” till rasismen och

”nej” till Tidöavtalet!

Vi vägrar lyda!

Angiverilagar tvingar människor att ange varandra, detta underminerar själva grunden för vårt samhälle.

Att tvinga medborgare att spionera på varandra bryter ner vår grundläggande sociala väv och skapar en atmosfär av rädsla och misstänksamhet.

Vi vägrar lyda!

Istället för att uppmuntra angiveri bör vi uppmuntra medborgare att komma tillsammans, diskutera problem och hitta visioner för framtiden.

Vi har sett historiska exempel på när människor har stått upp mot orättvisor och kämpat för förändring.

Låt oss enas oavsett vår bakgrund och låt oss säga:

Vi vägrar lyda!

Låt oss stå enade och kämpa för en värld där människor inte tvingas fly från sina hem på grund av krig, där våra naturresurser skyddas och bevaras för kommande generationer, och där fred och rättvisa råder.

Vi vägrar lyda!

Tidöavtalet kommer att öka segregeringen, skapa otrygghet och ovisshet bland människor, öka utanförskapet.

Vi som inte accepterar detta kommer under de närmaste åren gång på gång, behöva gå samman för solidaritet och medmänsklighet.

Den kampen har redan börjat.

Vi vägrar lyda!

Att vara emot angiverilagen eller för den delen Tidö,

innebär att stå för något annat.

Som till exempel att verka för en flyktingpolitik som är human på riktigt.

Vi hade aldrig kommit hit där vi är idag om vi inte tillåtit misstänkliggörandet av flyktingar länge och väl.

Vi har kraften att förändra. Framtiden är vår att forma, och jag är fast besluten att kämpa sida vid sida med er tills vi har segrat.

Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt.

Tillsammans kan vi skapa en värld som vi är stolta att lämna över till våra barn och barnbarn.

Vi vägrar lyda!

Vi vägrar lyda!

Vi vägrar lyda!

Tack, och låt oss fortsätta kampen.”

Lämna en kommentar