Kamal El Salims tal på Friday 4 Futures demonstation

Den 3 mars arrangerade Friday 4 Future i Göteborg en manifestation för Klimaträttvisa. Kamal El Salim, vice ordförande för Förbundet Tillsammansskapet, talade.

Mina vänner,

Tack för att ni har kommit hit idag. 

Vi är här för att Vi inte står inför en klimatkris. 

Vi är mitt i en klimatkatastrof. Och vi vet att det kommer att bli värre.

De som tjänar på förstörelsen av vår planet och de som förstör den är de samma. De exploaterar inte bara människor utan även jorden och dess resurser. Klimatet kan inte vänta – det är dags för makteliten att betala!

Grundlagen paragraf 2 säger att vi ska lämna en bra miljö till nästa generation. 

Jag citerar:
“Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Under 2022 kunde vi läsa om de enorma vinsterna fossiljättarna kammade hem: 

De som vinner mest just nu är:

British petroleum,BP (290 miljarder kr), ni vet, BP, dem som låg bakom den gigantiska oljeläckan 2010? ja det är samma BP. 

Vi har även Shell (404 miljarder kr) och 

Norska Equinor (783 miljarder kr)

Norska oljegiganten Equinor tjänar mer än både BP och Shell tillsammans. Dessa företag skäms inte för att använda skattelättnader och subventioner som vi skattebetalare i slutändan står för. 


Hemma i Sverige gjorde Preem 3.8 miljarder kronor i vinst. Preem, en av Sveriges största utsläppare är ägt av Saudiarabien. Det saudiska oljebolaget som försöker verka snälla, helylle och miljövänliga och… som sponsrar Vasaloppet samtidigt som de smälter det.

SEB har miljarder i fossilt, Inklusive arktisk olja.

De som förlorar mest just nu, är de allra fattigaste människorna på vår planet. 

Mina vänner, därför är klassfrågan absolut nödvändig för klimatfrågan.

Pentagon påskyndar klimatförändringarna oerhört mycket, genom att använda sig av fossila bränslen och genom att förstöra jord, för sina krig och sin hegemoni. En studie från 2019 visar att amerikanska försvarsdepartementet inte bara är den största konsumenten av energi i USA men också världens största institutionella konsument av petroleum och således världens största institutionella utsläppskälla av växthusgaser.

Mina vänner, därför är fredsfrågan så tätt sammankopplat med klimatfrågan. 

Våra kamper är förenade av sin natur. Vi är folket i folkstyre, vi är majoriteten och vi har en förbannad plikt att uttrycka vår avsky mot den totala likgiltigheten makthavare visar inför fossiljättarnas påverkan på vårt klimat. 

Istället, vill storföretagen att vi ska tänka på koldioxidavtrycket vi lämnar efter oss som individer. De vill att vi ska källsortera medan vi ska låta shell expandera.

Det är BP, ni minns dem som står bakom den stora oljeläckan 2010? Det är Bp som introducerar fenomenet med “carbon footprint”, det är ett företag som vill att ansvaret ska ligga på individen. Luktar inte detta lite illa?

Du ska skambeläggs för att du åker på semester och du ska kämpa med ditt egna ”ekologiska fotavtryck” samtidigt som det är dessa enorma bolag som lobbat i åratal för att det kollektiva transportsystemet inte erbjuder några alternativ.

Du får skammen och hopplösheten, dom får pengarna. 

Detta är ett mönster som blir allt mer uppenbart. Därför säger vi:

“Vi har tagit vårt ansvar, nu är det er tur!”

Visst har vi som individer ett ansvar, visst kan vi vara med och påverka. Alla vi som står här idag tror på att en förändring är möjlig och att den förändringen börjar med oss – det är därför vi står här. 

Men vi står också här idag för att vi vet med oss, att det förutom våra enskilda handlingar, också kommer krävas reella systemförändringar för att rädda vår planet, för att rädda mänskligheten. Vi måste ha mellan-statliga och överstatliga lösningar på våra globala problem. Det är därför vi säger: 

“Vi har tagit vårt ansvar, nu är det er tur!”


Jag vill understryka att det finns en anledning till att samhället, i media, fokuserar på vad individen kan göra för miljön, men samtidigt blundar för vad storföretagen har för avtryck och ansvar, det finns en anledning till att vi ska peka ut varandra för att man tagit en semester någon gång men inte prata om krigen och dess totala förstörelse av vår planet och bokstavligen av livet på den. 

Målet är att splittra oss, därför är sammanhållning är vårt enda alternativ!

Vi går emot starka politiska krafter, starka ekonomiska krafter som har hundratals år av erfarenhet i hur man kontrollerar befolkningen. Så för att kunna krossa den makten, för att kunna pulverisera den så har vi bara ett verktyg i vår verktygslåda – antalet. Vi är folket, vi är majoriteten och vår styrka ligger i att vi är många. Vi måste organisera oss, vi, den stora massan. 

Klimatalliansen: 

”Tveka inte att använda er av fredlig civil olydnad. Det är kanske det mest välfungerande verktyg vi haft historiskt för att åstadkomma snabba och omvälvande systemskiften. Ut på gatorna. Ta plats för att försvara vår mest grundläggande rättighet. Rätten till liv.”

Vi alla kommer från olika bakgrunder och olika rörelser, vi är här för att vi är enade om att något behöver göras. 

Vi är här för att vi vet att sammanhållning är vårt enda alternativ.  

Mina vänner: 

Vi har tagit och tar vårt ansvar, 

nu är det deras tur att ta ansvar annars är det vårt ansvar att tvinga dem!

Lämna en kommentar