Bild: Tzenko Stoyanov / Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato

Vi kräver folkomröstning om DCA!

Vårt upprop finns i sin helhet på: https://www.parabol.press/upprop-vi-kraver-folkomrostning-om-dca/: Vi kräver folkomröstning om DCA!

Vår suveränitet och nationella säkerhet är i fara. Bakom stängda dörrar och undertecknade papper lurar hotet om DCA: Defence Cooperation Agreement mellan Sverige och USA. Det låter oskyldigt nog, ett avtal om försvarssamarbete, men dess konsekvenser är djupt oroande och måste tas på allvar.

DCA ger USA fri passage till inte mindre än 17 av våra militärbaser. Tänk på det. Sektioner av vårt eget land reserveras exklusivt för en utländsk makt. Vad utspelar sig där bakom stängda dörrar och utom vår kontroll? Vi har ingen aning. Vi har inte ens mandat att kontrollera eller övervaka deras aktiviteter. Det är ett direkt angrepp på vår suveränitet och våra nationella intressen.

Inte nog med det, avtalet ger också USA tillgång till flygplatser och hamnar. Amerikanska fartyg och flygplan kan anlända utan att behöva redovisa sina laster. Vad de för in eller ut ur vårt land är helt oklart. Vi får bara hoppas att de agerar i vårt bästa intresse, för avtalet ger oss inget annat val än att lita på deras goda vilja.

Det som är ännu mer skrämmande är att amerikanska soldater som befinner sig på svensk mark har juridisk immunitet under svensk lag och  ska istället dömas av amerikansk militärdomstol. Om de begår brott, är det inte våra domstolar som avgör deras öde, utan deras egna. Tänk på det – amerikanska lagar kan komma att styra över våra egna. Det är en farlig utveckling som underminerar vårt rättssystem och vår rätt till rättvisa.

Bakom beslutet att ingå detta avtal syns tydliga strategiska motiv från USA:s sida. Det kan ses som en del av en större strategi för att öka den amerikanska militära närvaron i Europa och stärka sin position närmare norra polcirkeln. Genom att få tillgång till svenska militärbaser och hamnar kan USA också öka sin kontroll över viktiga farleder och naturtillgångar i regionen. 

Men faran slutar inte vid militär närvaro och juridisk immunitet. Det är också mycket oroande att avtalet inte “stänger dörrarna” för något ännu mer skrämmande: närvaron av kärnvapen på svensk mark. Trots att Danmark och Norge har lyckats inkludera referenser till bestämmelser i sina DCA-avtal som förbjuder förvaring av kärnvapen på deras territorium, saknar det svenska avtalet en sådan bestämmelse. Detta skapar en oroande osäkerhet kring vår säkerhet och vårt lands framtid. Vi kan inte blunda för denna potentiellt förödande konsekvens av DCA. Vi måste agera nu för att säkerställa att Sverige förblir en kärnvapenfri zon och att vårt territorium inte blir en potentiell måltavla för kärnvapenkrig. Det är dags att kräva tydliga garantier för att förhindra kärnvapenspridning på svensk mark.

Vi måste sätta stopp för detta. Vi måste kräva transparens och insyn i varje avtal som påverkar vår nation. Vi kan inte låta vårt land bli en lekplats för främmande makter. Det är dags att stå upp för vår suveränitet och säkerställa att våra intressen kommer först. Vi kräver en folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige. I vårt land gäller svensk lag. 

Låt oss inte blunda för faran med DCA. Låt oss inte vänta tills det är för sent. Låt oss göra vår röst hörd och försvara vår nationella integritet. Det är vårt ansvar, det är vår plikt och det är vår enda väg framåt.

Nej till DCA! Nej till militarism! Fred och nedrustning – överallt!

Undertecknat

Kamal El Salim, Förbundsordförande “Tillsammansskapet”

Jimmy Jonsson, Sekreterare “ Tillsammansskapet”

Kerstin Bergeå, Ordförande “Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen”

Nicolas Lunabba, Författare och hedersdoktor i socialt arbete

Karin Z. Sunvission, Initiativtagare till “Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato”

Nadja Al-Malki, aktiv inom ”Nätverket NEJ till NATO”

Fayyad Assali, Styrelsemedlem och medgrundare, “RFA” (Rättvisa för alla)

Aram Jajarmizadeh, Lärarstudent och folkbildare, aktiv inom “RFA” (Rättvisa för alla)

Paula Dahlberg, Grundare av “Vardagsrasismen” 

Nina Gren, Socialantropolog, Lund

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet 

Anna Karin Hammar, präst, medlem i “Svenska präster och pastorer mot kärnvapen”

Annika Spalde, diakon i Svenska kyrkan och författare 

Ludvig Antonsson, “Allt åt alla Göteborg” 

Adrian Groglopo, “Antirasistiska Akademin”

Julia Willén, Doktorand i migration, Göteborg

Dror Feiler, konstnär, musiker och politisk aktivist. 

Anne Rosberg, “Kvinnor för fred”

Carl-Henric grenholm, Professor emeritus vid uppsala universitet

Karin Utas Carlsson, fil dr i fredsundervisning, Höganäs

Gun-Britt Sundström, Översättare och författare, Stockholm

Sima Nasizadeh, PhD, aktivist, Lund

Bild: Tzenko Stoyanov / Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato
Bild: Tzenko Stoyanov / Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato

Lämna en kommentar