Vi behöver göra vår egen överenskommelse för att komma bort från splittringspolitiken

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ingått en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna för att Stefan Löfven ska kunna bli statsminister. Men det politiska innehållet lämnar inget hopp om framtiden. Vad som behövs nu är en organisering där vi själva skapar en del av den förändring vi vill se i samhället. Så föser vi politikerna framför oss. Så utmanar vi den hopplöshet som annars kommer lägga grunden för ännu mer splittringspolitik i nästa val. 

Det är en seger för demokratin att Sverigedemokraterna hålls utanför regeringsmakten. Men det politiska innehåll som fyra mittenpartier nu kommit överens som bäddar för ännu större framgångar för högerextrema i nästa val. 

Finns det någon lärdom att dra av politiken de senaste åren så är det just det här: rasismen växer när sociala och ekonomiska orättvisor breder ut sig. När vänster och högern dessutom söker sig närmare varandra ger de andra partierna stöd för Sverigedemokraternas påstående att det inte är någon egentlig skillnad mellan höger och vänster. Då försvinner människors tilltro till politiken.

Lägg där till att vi den senaste mandatperioden kunna se hur flera partier tagit efter den splittringsretorik som alltid varit högerextremas signum. Personlig assistans ställs mot flyktingar, några ungdomars rätt till skydd undan krig ställs mot andras ungdomars möjlighet att åka till stranden på sommarlovet. Då skapas ett politiskt klimat där den parlamentariska rasismen kan växa än mer. Då kan den folkhemsrasism som alltid legat under ytan blomma ut i full prakt.  

Undantag finns. I överenskommelsen finns en öppning mot fler familjeåterföreningar vilket är en seger för vår rörelse. Det hade inte skett om inte tusentals människor organiserat sig. Men politiken som helhet pekar åt ett annat håll. Mer åt de som redan har mest och tuffare villkor för de som redan har det svårt. 

Överenskommelsen är därför inget annat än att skjuta problemet med den växande högerextremismen på framtiden. 

Vad ska vi nu sätta vårt hopp till? Svaret är enkelt: varandra! Om det finns något att lära av historien är det just detta. Skapa nätverk och föreningar. Sammanhang som gör vardagen lättare för varandra. Mötesplatser för människor med olika bakgrund, språk, ålder, kön och religion. Praktiska lösningar på faktiska problem. Som barnpassning för föräldrar med otrygga SMS-anställningar. Som trygga hbtq-mötesplatser. Som läxhjälp för de ungar som inte kan få det hemifrån. Som familjehem för ensamkommande som behöver ett nytt sammanhang i ett nytt land. Som seniorträffar för att byta ensamheten vid ålderdom.  

När vi organiserar oss tillsammans visar vi att sammanhållning och jämlikhet är möjligt i praktiken. Det är det bästa argument som finns emot rasism och splittringspolitik. Genom handling organiserar vi också fler och blir starkare när vi ställer krav på partierna.  

Sociala rörelser utanför parlamenten behöver göra vår egen överenskommelse. Vi behöver lova vandra att ta aldrig acceptera att någon annan person eller grupp får sämre villkor till förmån för nån annans. Vi behöver ett socialt löfte där vi backar varandras kamper. 

Så föder vi hopp – inte splittring. Så förändrar vi det politiska klimatet. Så skapar vi tillsammans en gemensam vision för framtiden som sätter stopp för splittringspolitiken. 

Mikael M Karlsson 

Förbundsordförande Tillsammansskapet 

Lämna en kommentar