Kamp lönar sig!

Låt Vårdförbundets strejk- och övertidsblockad bli en viktig påminnelse till oss alla om värdet av att ta strid mot orättvisa villkor och arbetsförhållanden. Vården är fortfarande i kris och det slutliga avtalet omfattar långt ifrån alla vårdarbetare.

Kraven på 75 minuters arbetstidsförkortning per vecka för alla inom Vårdförbundet var från början blygsamt och arbetsgivaren gick inte ens detta till mötes. Det är därför oerhört viktigt att fortsätta sätta press på arbetsgivare och makthavare och se detta som ett första steg i början på en kamp för en bättre sjukvård och ett bättre samhälle.

Vi bör heller inte begränsa kampen till enbart sjukvården utan fortsätta att ställa krav på bättre arbetsvillkor i alla sektorer av samhället. En gång i tiden gick hundratusentals vanliga människor och arbetare ut i gemensam kamp för 8-timmars arbetsdag, semester, allmän sjukvård, skola och välfärd och segrade.

Vi vill bygga vidare på de goda krafter och kampen om att ta fortsatt strid för minskad arbetstid, bättre arbetsvillkor och mot ett stress- och konsumtionssamhälle som nöter ned både våra kroppar och vår planet!

Lämna en kommentar