Jonathan och Sarah från Tillsammans för Jönköping: vi behöver civil olydnad mot fossilindustrin

”Vi är den sista generationen som kan förhindra de värsta effekterna av klimatkatastrofen”sa FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon om klimatkrisen 2015 [1]. För två veckor sedan, den 7 september, samlades vanligt folk från hela Sverige och från andra delar av världen i Göteborg för den största olydnadsaktionen för klimatet i Sverige hittills. Vi i Tillsammans för Jönköping var också på plats, redo att göra vår insats för klimatet. Målet var att stoppa den nya fossilgasterminalen i Göteborgs hamn. 

Många i Sverige tror att vi är på väg mot fossilfrihet. Swedegas, företaget som ligger bakom terminalen, har andra planer. Det sker, utan många människors vetskap, en storsatsning på fossilgas i Sverige. Något som de flesta av våra politiker inte vill skylta med. Swedegas har ansökt om tillstånd att ansluta terminalen till det svenska gasnätet. Regeringen väntas fatta beslutet i höst. Om detta beviljas skulle det medföra en mångfaldigad ökning av importen av fossilgas till svensk industri och låsa fast Sverige i ett minst 40 år långt fossilberoende! Dessutom planerar företaget ytterligare 8 terminaler runtom i landet [2].

Vi är nog många som förstår att förbränningen av fossila bränslen, global uppvärmning och dess konsekvenser såsom torka och översvämningar kommer ha förödande effekter för människor runtom i världen. Men många i Sverige känner nog inte till de effekter som klimatförändringarna kommer ha lokalt. För kuststäder som Göteborg kommer den globala uppvärmningen och smältande glaciärisar vara förödande. Det innebär nämligen att havsnivåerna på sikt kommer att stiga. Göteborgs stad har i samarbete med Chalmers och miljöforskningsinstitutet IVL har tagit reda på hur staden drabbas när havsnivån stiger. Skulle vattennivån öka med 2,3 meter riskerar delar av Göteborgs centrum att vattentäckas. Att skydda staden från att hamna under vatten skulle bli ett kostsamt projekt i mångmiljardbelopp. 

Fossilgas benämns ofta som naturgas. Men det är inte, som namnet låter, en hållbar energikälla utan en fossil produkt. Fossilindustrin vill marknadsföra det som en ren och rentav miljövänlig produkt. Det är fullkomlig desinformation och mytspridning. Visserligen minskar koldioxidutsläppen något vid förbränning men äts snabbt upp av de metanutsläpp som orsakas längs hela hanteringskedjan [3].

Utöver de effekter som utsläppen redan har hotas mänskliga rättigheter direkt av fossilindustrins expansion. Bland oss medborgare och aktivister som samlats fanns folk från olika delar av världen. En av dem var Christopher Basaldú, från den amerikanska ursprungsbefolkningen Esto´k Gna. I hans hemdelstat Texas planeras tre fossilgasterminaler. Det kommer ske på ursprungsbefolkningens mark och en av terminalerna planeras på en av deras begravningsplatser. Där tänker fossilgasterminalens ägare låta kvarlevorna grävas upp. Ursprungsbefolkningen har redan upplevt ett folkmord i USA och än idag fortsätter våldet [4]. Christopher berättar: 

”Jag är här i solidaritet med kampen mot importterminalerna. De bidrar till det fortsatta folkmordet och kolonialiseringen av ursprungsbefolkningen i Amerika genom att uppmuntra den finansiella utvecklingen av dessa utvinningsprojekt. Så jag måste kämpa mot det, det är därför jag är här.” [5]

Endast 100 företag ligger bakom mer än 70% av de globala växthusgasutsläppen i världen [6]. Det är oviljan från dessa fossilbränsleproducenter och investerare att låta det fossila stanna kvar i marken som gör att vi hamnat i den situation vi är i. Det är extremt orättvist och odemokratiskt att ett fåtal företagsägare får sätta agendan för hela mänskligheten, våra liv och vår framtid. Att hela vår värld är på väg att offras för att ett fåtal människor ska bli ännu rikare. Det är ett pris som vi aldrig är beredda att betala. 

Civil olydnad har använts framgångsrikt genom historien av olika folkrörelser, det var nödvändigt i kampen för kvinnors rösträtt och medborgarrättsrörelsen i USA för att bara nämna två exempel. Miljörörelsen har protesterat i flera år, skrivit debattartiklar, kontaktat politiker men trots det är det oroväckande tyst om en fråga som drastiskt kommer öka Sveriges utsläpp [7]. Olydnadsaktionen var därför ännu ett medel för att börja påverka och visa att vi inte kommer acceptera beslut som är skadliga för oss, för miljön och för vår framtid. Aktionen blev mycket lyckad och vi lyckades blockera de transportvägar som används för att transportera gas in och ut från terminalen under en hel dag.  

Erfarenheterna från helgen var många. Till Jönköping och den lokala tillsammansgruppen tar vi med oss styrkan i när människor samlas över nationsgränserna i solidaritet med varandra och miljön, för att förändra vardagen. Det är också det som krävs om vi skall kunna skapa en hållbar och fossilfri framtid. Kampen må vara global men den börjar alltid på hemmaplan, lokalt, där vi bor, genom att människor samlar sig och skapar alternativ. Att överbrygga rörelser som kämpar för social, ekonomisk och klimaträttvisa är ett viktigt steg i detta. 

Världen är sammankopplad och vad vi gör här hemma påverkar människor på andra platser. På frågan om hur vi kan hjälpa till internationellt svarar Christopher: ”Vi är väldigt gästfria, vi hade blivit väldigt glada om ni kom på besök, men det mest effektiva ni kan göra är att ta ner dem här [fossilgasterminalerna], ni behöver inte komma till Amerika, vi kämpar där. Ta ner dem här! [i Europa och Sverige]”. Här i Sverige har vi ännu inte sett de stora förändringarna av klimatkrisen. Men för andra är det redan en kamp på liv eller död. För Christopher handlar det om rätten till rent dricksvatten, till land och frihet från våld och förtryck. Så för dem som idag lider och förtrycks av klimatförändringarna, giriga fossilföretag och för vår egen framtid ser vi det som en självklarhet att ta upp kampen! 

Sarah Forsén och Jonathan Jansson Åkerberg

Aktiva i Tillsammans för Jönköping

Lämna en kommentar