Hur gick det egentligen till när makthavare och beslutsfattare började ta modigare beslut i klimat och miljöfrågor?

Under temat Agenda 2025 bjuder Tillsammansskapet in olika sociala rörelser för att prata om visioner bortom corona. Här är ett brev från Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland den 11 november 2025 där de beskriver hur år 2020 blev en vändpunkt. 

År 2020 var samhället i kris. Vi befann oss i den värsta pandemin i modern tid – människors liv var hotade av både viruset och de konsekvenser som det bar med sig. Vi såg omfattande åtgärder -och systemändringar, och miljarder som satsades på bekämpningen av Covid-19.

Pandemin förde med sig lidande, rädsla och sorg. Men trots det fanns det lärdomar och möjligheter som kommit med den, som vi då var smarta nog att ta vara på. Vi befann oss i en unik situation där de system och förändringar vi såg i samhället erbjöd oss en andra chans. Det globala samhället bestämde sig för att komma ut på andra sidan av pandemin till en mer hållbar värld där vi gemensamt tar ansvar för framtiden. 

Under denna tid befann vi oss också i en annan kris som pågick konstant runt omkring oss – klimathotet och förlusten av biologisk mångfald. Vi var många på den tiden som försökte få politiker och beslutsfattare att inse att det inte gick att vänta. Vi behövde ställa om ekonomin till något som erbjöd bra levnadsvillkor utan att samtidigt förstöra våra livsmiljöer. Naturen behövde tid att återhämta sig. 

År 2020 var samma år som Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland höll sin första festival. Liksom många andra verksamheter var projektorganisationen tvungna att ställa om på grund av mötesrestriktioner. Festivalen blev därför främst digital, vilket medförde begränsningar men lika många möjligheter. Vi började växla upp hållbarhetsarbetet i regionen, mellan akademi, kommuner, organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans lyckades vi få politiker att lyssna och börja fatta modigare beslut baserade på vad våra klimatforskare och experter förespråkade och i linje med vad vi faktiskt hade åtagit oss att göra i och med signering av Parisavtalet. 

Vi var inte de enda som gjorde något eller som började få gehör, men vi var en del av denna massa av röster och djupare samverkanskonstellationer, som gjorde att vi fick igenom en rad olika lagförändringar. Tillsammans lyckades vi. Coronapandemin medförde att fler äntligen fick upp ögonen för allvaret i situationen, men också att det faktiskt går att ställa om globalt. Idag är det svindlande att tänka att vi på den tiden inte hade en lag för naturens egna rättigheter, eller hur? 

Allt arbete är inte gjort, men vi är nu äntligen på god väg att få igenom de lagar och policys som krävs för att naturen ska få lov att återhämta sig fullt ut och räcka till kommande generationer. Vi vill tro att en full omställning är möjlig, det är den övertygelsen som får oss att fortsätta driva dessa frågor, skapa mötesplatser för dialog och samverkan, inspirera människor till att göra mer hållbara val. 

Lisa Rosengren

Projektledare

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland 

Lämna en kommentar