Vi stöttar Vårdförbundets strejk!

Vi, Förbundet Tillsammansskapet, stöttar Vårdförbundet som tidigare gått ut i övertidsblockad och i tisdags utökade det med strejk!

Vården är i kris och personalen går på knäna. 30 procent av Vårdförbundets medlemmar arbetar deltid, hälften för att de inte orkar jobba heltid. Fyra av tio unga tror inte att de kommer jobba kvar i vården. Arbetsbelastningen är för hög. Många blir utarbetade och går ner i deltid för att orka. För att orka arbeta heltid måste arbetstiden för en heltidstjänst minska, löneutvecklingen gå framåt och semester och raster vara en självklarhet för att de som arbetar inom vården ska få den återhämtning de behöver och inte själva bli sjuka.

Ett hållbart arbetsliv, mer tid till familj, vänner och återhämtning är något som många människor i Sverige längtar efter. Trots det har det inte skett någon arbetstidsförkortning sedan 70- talet samtidigt som produktiviteten fördubblats. För ett hållbart samhälle för både människor och natur behöver vi arbetstidsförkortning och fler som vill arbeta inom vården. Där är Vårdförbundet ett av de fackförbund som nu går i framkant.

Under flera månader har Vårdförbundet förhandlat om förbättrade kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona men utan framgång. Konflikten har nu trappats upp eftersom Vårdförbundet fortfarande inte fått gehör för sina högst rimliga krav.

Vårdförbundets krav

● Sänk veckoarbetstiden för att attrahera fler att arbeta heltid och på så sätt öka

antalet arbetade timmar i hälso- och sjukvården.

● Skapa hållbara scheman för bättre arbetsmiljö och hälsa, där man har klara regler

om fyra veckors sammanhängande semester på sommaren, rätt till lunchrast och

tydliga regler för kompetens- och funktionsutbildning och pauser.

● Minska övertid och mertid genom att anställa fler kollegor med rätt kompetens och

fördela nödvändig övertid och mertid jämnt mellan kollegor för att undvika

överbelastning.

GÖTEBORG, SVERIGE 20240601 Demonstrationer vid Vårdförbundets demonstration för kortare arbetstid på Gustaf Adolfs torg i Göteborg under lördagen. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / Kod 9200

Lämna en kommentar