Tillsammansskapet och Expo avslutar samarbete

På Stiftelsen Expos begäran avslutas nu samarbetet mellan Förbundet Tillsammansskapet och Stiftelsen Expo. Tillsammansskapet har under det gångna året hållit föreläsningar för Expos räkning.

– Expo ville avsluta samarbetet för att värna sitt journalistiska oberoende, säger Tillsammansskapets förbundsordförande Alex Bengtsson.

Enligt dem har Tillsammansskapet plötsligt börjat verka på en politisk skala som inte gör det möjligt för Expo att anlita oss längre. Vår uppfattning är att Tillsammansskapets politiska riktning varken är någon nyhet eller något som tvunget bör avsluta de båda organisationernas samarbete. Att Tillsammansskapet skulle verka som en fristående organisation, och faktiskt styras och förändras av sina aktiva medlemmarna var en av anledningarna till att Tillsammansskapet blev en egen organisation i fjol. Vilka ställningstaganden Tillsammansskapet gör grundar sig i de beslut som våra medlemmar har fattat, precis som det var tänkt i och med övergången av verksamhet.

Det avslutade samarbetet kommer påverka Tillsammansskapets ekonomi kortsiktigt.

– Det avslutade samarbetet kom plötsligt och oannonserat för oss, och innebär givetvis vissa operativa och ekonomiska konsekvenser för organisationen. Jag kommer t.ex. inte längre vara arvoderad ordförande. Samtidigt är en långsiktig finansieringsstrategi redan något vi i styrelsen fått i uppdrag av medlemmarna att arbeta fram, och det här ger oss anledning att växla upp det arbetet. Att vi avslutar samarbetet med Expo gör också att vi nu är oberoende på riktigt. Både vi i förbundsstyrelsen och våra medlemsgrupper kan nu fokusera ordentligt på att bygga en rörelse som kämpar för ett samhälle som håller ihop, säger Bengtsson.

Lämna en kommentar