Casper Karlqvist tal på 1 maj i Ludvika

Casper Karlqvist från Tillsammans för Borlänge talade på demonstrationen mot Nazism i Ludvika första maj 2018. Nedan finns hans tal i sin helhet.
Foto av Kristina Vahlberg

Vi lever i en tid då nazister marscherar i våra städer här i Dalarna. I år är tredje året på raken som en nazistisk terrorgrupp demonstrerar arbetarrörelsens högtidsdag, första maj. Vi är nog många som funderat över hur vi kommit till denna punkt – men klart är iallafall att en sådan här utveckling inte uppstår i ett vakuum, utan är ett resultat av en samhällsutveckling och en förd politik.

En stor anledning till denna utveckling är att den svenska mainstreampolitiken idag domineras av en tro på att det inte går att förbättra samhället på ett sätt som kommer oss alla vanliga människor till gagns. Det är inte många i det svenska politiska etablissemanget som verkar tro att det går att vi kan göra oss av med sociala och ekonomiska orättvisor – men däremot finns det vissa som verkar känna en ovilja för att förändra detta. Därför har vi i en situation med politiker som dagligen ställer vanligt folk mot varandra.

Vi landsbygdsbor påstås ha intressen som står i motsats till de som förortsbor har, trots att vi har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Kvinnors rätt till sjukvård ställs mot att hjälpa människor som flyr krig och terror, och den som behöver assistans för att klara av sin vardag misstänkliggörs som fuskare. Allt detta trots att Sverige förra året gick plus med massor av miljarder, vilket borde betyda att det finns massor av utrymme för samhällsförbättringar.

Utvecklingen hänger också ihop med en utveckling där makt och politiska beslut hamnar allt längre ifrån människor. Sverige är ett av de västländer där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest, vilket såklart gör att makten koncentreras till en allt mindre skara människor. Dessutom har en rad politiska beslut gjort att den makt som människor har genom det politiska systemet urholkats, och makten har istället placerats i andra händer. Dessutom har de politiska partierna utvecklats från att föra politiken som den egna rörelsen och medlemmarna står bakom till att låta konsulter sätta upp ett blött finger i luften för att se vartåt det blåser och därefter forma politiken efter vad som kanske skulle kunna ge en procent mer i nästa opinionsmätning.

Att nazister demonstrerar idag, på det som är den internationella arbetarrörelsens högtidsdag, är långt ifrån en slump. Sverige är ett land byggt av folkrörelser, ett land byggt av människor som gått ihop tillsammans och format samhället genom att kräva sitt inflytande. I takt med att de breda folkrörelserna och alltså de politiska rörelser som gett vanligt folk en röst fått minskad makt har nationalistiska grupperingar ploppat upp som ogräs. När de demonstrerar idag försöker de utmana folkrörelserna för jämlikhet.

Anledningen till att folkrörelser är det största hotet mot den politiska rasismen och nazismen är att medan nazismen livnär sig på att splittra människor och på att ställa utsatta grupper mot varandra så förenar folkrörelser människor för att nå gemensamma mål. Folkrörelser enar vanligt folk för att det är när vi, vanliga människor med olika bakgrunder, formar vårt samhälle som samhället blir som bäst. Nazismen däremot kan aldrig bygga en sån folkrörelse, för deras definition av ordet folk är inget annat vidrig och går emot allt vad människovärde heter.

En bred rörelse som enar många människor i tron på att vi tillsammans kan skapa ett rättvist samhälle genom att organisera oss för våra lokalsamhällen är nazisternas värsta mardröm. Det är också en nödvändighet för att göra oss av med nazismens grogrund. Rörelsen jag är med i för detta heter Förbundet Tillsammansskapet – men det viktiga är inte namnet på rörelsen. Det viktiga är att vi tillsammans bygger en rörelse som arbetar varje dag, året runt i hela landet, för att se till att vi inte låter nazisterna växa en centimeter till.


Casper Karlqvist

Aktivist i Tillsammans för Borlänge och förbundsstyrelseledamot Tillsammansskapet

Lämna en kommentar